Bestuur stichting

VZ:                              Henk Kloosterboer

Secretaris:                   Liesbeth de Gee

Penningmeester:         Francis Vulink (tevens afgevaardigde namens LR)

Lid:                              Andre van Duren (tevens afgevaardigde namens PC)

Lid;                              Linda Tutert (tevensafgevaadigde namens KC)