Algemene info Paardensport Heeten

Paardensport Heeten biedt u

  • Een gezellige, groeiende en actieve vereniging
  • Een accommodatie die ons de mogelijkheid biedt om de sport op een veilige manier te beoefenen
  • Instructie onder begeleiding van vakkundige instructeurs

Wat verwachten wij van u

  • Een sportieve inzet waarbij het welzijn van het paard/ de pony in de gaten wordt gehouden
  • Dat u zich inzet bij evenementen en wedstrijden die worden georganiseerd door de stichting en de afdelingen. Minimaal .. keer per jaar, in de vorm van  kantine/keuken dienst, parcourshulp, Ring meester etc.
  • Dat u zich inzet om onze accommodatie te onderhouden bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse doe-dag

Entreegeld

De vereniging Paardensport Heeten kent een entreegeld, deze wordt door de afdelingen (Ponyclub – Landelijke Rijvereniging – Koetsenclub) afgedragen aan de Stichting Manege Heeten. Volwassen leden betalen € 200,- en jeugdleden jongen dan 18 jaar betalen € 75,-.

Wanneer een lid wisselt van verenigingsafdeling binnen 3 jaar na aanvang van het lidmaatschap, moet het verschil in entreegeld bijbetaald worden.

Binnen één gezinsvorm zijn alle volwassenen en de eerste twee kinderen entreegeld verschuldigd. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, is men bij een nieuw lidmaatschap na een periode van meer dan 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, opnieuw entreegeld verschuldigd.

Contributie

Een overzicht van de contributie vindt u in de informatie afkomstig van de afdeling.

Proefperiode

Voor nieuwe leden hebben wij een proefperiode van een maand. Na afloop van deze maand worden nieuwe leden opgenomen in de ledenlijst. Het entreegeld is men dan ook verschuldigd.  Als men lid wordt na 1 juli dan bedraagt de contributie € 20,-.  Men kan 1 x per jaar gebruik maken van de proefperiode.